Wat is chiropractie?

 

Chiropractie is een manuele behandelmethode die voor mensen al sinds de 19e eeuw wordt gebruikt. Chiropractie houdt zich bezig met de relatie tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel en de effecten daarvan op het gehele lichaam. Chiropractie is geen vervanging van de reguliere diergeneeskunde, maar moet gezien worden als een aanvulling. Een chiropractor onderzoekt de gewrichten en de daarbij horende structuren, zoals banden, spieren en pezen in het lichaam. Wanneer een verminderde beweeglijkheid wordt gevonden, wordt deze hersteld met een “adjustment”.

 

Verminderde beweeglijkheid tussen twee wervels

Elk gewricht in het lichaam heeft een eigen normale beweeglijkheid. Deze beweeglijkheid kan beperkt worden door vele factoren. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld overbelasting van bepaalde gewrichten of verkrampte spieren. Wanneer de normale mobiliteit van een gewricht beperkt is, wordt dit door chiropractoren een “Vertebral Subluxation Complex” genoemd. Simpel gezegd kan dit gezien worden als een beperkte mobiliteit.

De gevolgen van een dergelijke mobiliteitsbeperking kunnen als volgt verklaard worden:

Door de verminderde beweging van een gewricht, verliest een dier de normale flexibiliteit van de wervelkolom. Dit kan vergeleken worden met een fietsketting waarvan een schakel “blokkeert”. Hierdoor zal de gehele fietsketting beïnvloed worden en anders bewegen.

 

Wanneer er sprake is van verminderde beweeglijkheid ergens in het lichaam, moet het dier hiervoor compenseren op andere punten in het lichaam. Hierdoor verandert de zogenaamde “biomechanica” van het dier, wat zorgt voor een inefficiënte belasting van het lichaam. Dit kan in een later stadium leiden tot blessures.

 

Doordat er zenuwen in- en uittreden tussen wervels wordt het zenuwstelsel direct beïnvloed door de beweging tussen twee wervels onderling. De zenuwen en hun banen in het ruggenmerg moeten gezien worden als informatiekanalen voor het lichaam. Alles in het lichaam wordt aangestuurd door het zenuwstelsel. Denk hierbij aan spieren in de ledematen, maar ook organen worden aangestuurd door het zenuwstelsel.

Door verminderde mobiliteit tussen twee wervels, kunnen zenuwen op hun uittreedplaatsen drukgevoelig worden. Hierdoor kunnen ze abnormaal gaan functioneren. Dit kan leiden tot pijn of spierzwakte in de ledematen, maar heeft dus ook invloed op de functie van organen. Een verminderde mobiliteit kan dus verstrekkende gevolgen hebben! Uit het bovenstaande blijkt dat een verminderde mobiliteit van wervels grote invloed heeft op het functioneren, presteren en de gezondheid van een dier.

 

De chiropractische manipulatie: een “adjustment”

Een bewegingsbeperking wordt in de chiropractie behandeld met een adjustment. De adjustment wordt uitgevoerd met de handen of met een activator. Dit is een speciaal ontwikkeld instrument voor chiropractoren. Een adjustment is een impuls die in een specifieke richting op een specifiek contactpunt wordt uitgeoefend met een hoge snelheid en kleine amplitude. Het contactpunt van de adjustment ligt altijd zo dicht mogelijk bij de rotatie-as van het gewricht. Door de impuls wordt de beweeglijkheid van het gewricht tijdelijk hersteld en daarmee dus de werking van het zenuwstelsel geoptimaliseerd. Tijdens de impuls treedt een plotselinge daling van de druk in het gewricht op, wat gepaard kan gaan met een “plop”. Dit is niet erg en wordt zeker niet veroorzaakt doordat er iets beschadigd wordt, want er wordt altijd binnen de normale grenzen van het gewricht gewerkt!

Welkom

Contact